Захтјев за субвенционисање закупнине социјалног становања

Б3_57

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Радиша Петровић
Тел: 055/233-183
E-mail: radisa.petrovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Oстваривање права на субвенционисање закупнине стамбених јединица социјалног становања.
Правни основ административног поступка Одлука о поступку субвенционисања закупнине (Службени гласник Града Бијељина бр. 24/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Ослобођено Законом о административним таксама члан 14. тачка ж ("Службени гласник Републике Спрске" 100/11) / / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена изјава корисника о истинитости података Одјељење за општу управу Градске управе Града Бијељина Оригинал  
Увјерење о остваривању права на сталну новчану помоћ Центар за социјални рад Оригинал или овјерена копија  
Незапослено лице - Потврда издата од стране Завода за запошљавање или увјерење пореске службе да се не води у евиденцији осигураних лица Завод за запошљавање Републике Српске, Пореска управа Оригинал или овјерена копија  
Млади брачни парови до 35 година - Извод из матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија  
Доказ да лице има преко 65 година старости - Извод из матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија  
Увјерење о статусу расељеног лица Секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске Оригинал или овјерена копија  
Доказ/потврда о укупним приходима- доказује се платном листом, посљедњим чеком од пензије, увјерењем надлежне пореске службе о висини примања или други извори прихода уколико их имају, а који се могу тражити и службеним путем од стране надлежног органа. Надлежни орган Оригинал или овјерена копија  
Демобилисани борци/ратни војни инвалиди - прилажу Рјешење надлежног органа о оствареном статусу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Градске управе Града Бијељина Оригинал или овјерена копија  
Увјерење о катастарском приходу Републичка управа за геодетске и имовинско - правне послове Оригинал или овјерена копија  
Кућна листа не старија од 6 мјесеци Овјерава Одјељење за општу управу Градске управе Града Бијељина Оригинал  
   
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтје
 Документи


  Преузимање обрасца захтјева (29.89 KB)