Привремено заузимање јавне површине испред угоститељских објеката-за постављање љетне баште

Б3_22

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Ђукић
Тел: 055/233-180
E-mail: slavica.djukic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Остваривање права странке на постављање љетне баште. Рјешењем се дефинише локација,укупна површина, вријеме постављања љетне баште и комунална такса.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Одлукa о комуналном реду на подручју општине Бијељина,План коришћења јавних површина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 1) У зависности од површине и зона јавне површине; 2) 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Прецизирање локације на којој се жели поставити љетна башта
Површина тражене љетне баште
Период привременог заузећа јавне површине
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења о регистрацији пословног објекта (СУР) Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  


Документи


  Преузимање захтјева (164.50 KB)