Заузимање јавне површине за постављање уличних тезги

Б3_4

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Сања Јоцић
Тел: 055/233-182
E-mail: sanja.jocic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова за привремено заузимање јавне површине за постављање уличних тезги, у складу с важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Одлукa о комуналном реду на подручју општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Прецизирање локације која се жели заузети
Површина која се заузима
Период на који се јавна површина заузима
Назив производа који ће се продавати
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.00 KB)