Издавање кућног броја

Б3_52

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Драгиша Максимовић,
Тел: 055/233-130
E-mail:
Сврха административног поступка Потврда се издаје у сврху одређивања и издавања кућног броја
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, /, /, /, /, /,Одлука о називима тргова и улица у граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 2+6,5КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 8
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузми образац (86.91 KB)