Потврда да општина није заинтересована за куповину понуђених некретнина

Б3_33

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника
Немања Митрић
Тел: 055/233-175
E-mail: nemanja.mitric@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Остваривање права првокупа градског грађевинског земљишта које јединица локалне самоуправе има због реализације својих урбанистичких планова.
Правни основ административног поступка Закон о грађевинском земљишту Републике Српске,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 40 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Површина и врста некретнине коју продаје
Продајна цијена
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија доказа о власништву Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (165.00 KB)