Комунална сагласност за прикључење стамбено-пословног објекта на градску топловодну мрежу

Б3_30

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Немања Митрић
Тел: 055/233-175
E-mail: nemanja.mitric@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућити подносиоцу захтјева прикључак на топловодну мрежу.
Правни основ административног поступка Закон о комуналним дјелатностима,Закон о општем управном поступку, Одлука о општим и техничким условима за испоруку топлотне енергије
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ

551-790-22225908-50

Накнаду за прикључак плаћају инвеститори изградње или власници објекта који не учествују у суфинансирању изградње секундарне топловодне мреже у износу од 5,00 КМ/м² грејне површине

Маркица се купује на шалтеру

Врста прихода 722396

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име и презиме, назив установе или удружења
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Локација прикључка
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија доказа о власништву Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија  
Копија рјешења о одобрењу за грађење Одјељење за просторно уређење Копија  
Записник о извршеном увиђају на лицу мјеста Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Оригинал  
Енергетска сагласност која садржи техничке услове за израду мреже и прикључка. Градска топлана Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (169.50 KB)