Издавање одобрења за држање музике уживо у угоститељским и другим објектима

Б3_25

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Ђукић,
Тел: 055/233-180
E-mail: slavica.djukic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Утврђивање комуналне таксе за држање музике уживо у угоститељским и другим објектима
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Одлука о одређивању радног времена и извођењу музике у угоститељским објектима
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Врста, назив и локација угоститељског објекта
Период за који се утврђује ком. такса за држање музика уживо
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења-одобрење за рад Основни суд или Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 7
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (162.00 KB)