Сагласност на цијене комуналних услуга

Б3_27

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Ђукић,
Тел: 055/233-180
E-mail: slavica.djukic@sobijeljina.org
Сврха административног поступка Утврђивање основаности предложених цијена комуналних услуга и давање сагласности на те цијене, у складу са прописима.
Правни основ административног поступка /, /, /,Уредба о давању сагласности на цијене одређених производа и услуга, /, /,Статут Града Бијељина, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска такса 2+5 КМ 5550010000295916 Макрица се купује на шалтеру
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Образложење приједлога цијена услуга
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Одлука о цијенама услуга, одн. приједлог Цјеновника услуга Скупштина општине Бијељина Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева