Сагласност на цијене комуналних услуга

Б3_27

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Ђукић,
Тел: 055/233-180
E-mail: slavica.djukic@sobijeljina.org
Сврха административног поступка Утврђивање основаности предложених цијена комуналних услуга и давање сагласности на те цијене, у складу са прописима.
Правни основ административног поступка Уредба о давању сагласности на цијене одређених производа и услуга, Статут Града Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска такса 2+5 КМ   Макрица се купује на шалтеру
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Образложење приједлога цијена услуга
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Одлука о цијенама услуга, одн. приједлог Цјеновника услуга Скупштина општине Бијељина Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (164.00 KB)