Заузимање јавне површине за одржавање манифестација у комерцијалне/некомерцијалне сврхе

Б3_2

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Сања Јоцић
Тел: 055/233-182
E-mail: sanja.jocic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова за привремено заузимање јавне површине у комерцијалне/некомерцијалне сврхе, у складу с важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Одлукa о комуналном реду на подручју општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Прецизирање локације која се жели заузети
Површина која се заузима
Период на који се јавна површина заузима
Садржај/кратак опис манифестације
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија одобрења за обављање дјелатности ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија рјешење о регистрацији дјелатности Основни суд Бијељина Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  


Документи


  Преузимање захтјева (166.00 KB)