Закључивање уговора о закупу грађевинског и пољопривредног земљишта

Б3_5

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда; Имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника
Сања Јоцић
Тел: 055/233-182
E-mail: sanja.jocic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова за коришћење градског грађевинског и пољопривредног земљишта за постављање привремених грађевинских објеката, у складу с важећим прописима и стандардима.
Правни основ административног поступка Закон о грађевинском земљишту Републике Српске, Одлука о утврђивању закупнине земљишта за постављање објеката комуналне инфраструктуре
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Назнака парцеле која се жели закупити
Површина парцеле која се жели закупити
Разлог због којег се закупљује земљиште
Период на који се земљиште закупљује
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија одобрења за обављање дјелатности ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија рјешење о регистрацији дјелатности Основни суд Бијељина Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (160.00 KB)