Потврда о прикључености објекта на систем јавне канализације

Б3_31

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Немања Митрић
Тел: 055/233-175
E-mail: nemanja.mitric@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Потврда се издаје у сврху добијања употребне дозволе за изграђени стамбено-пословни објекат.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Одлука о водоводу и канализацији на подручју општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска такса 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Локација прикључка
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија доказа о власништву Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија  
Копија рјешења о одобрењу за грађење Одјељење за просторно уређење Копија  
Записник о извршеном увиђају на лицу мјеста Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (167.00 KB)