Одсјек за имовинско-правне послове

Листа административних поступака


Регистрација заједнице етажних власника зграде
Промјена лица овлашћеног за заступање заједнице етажних власника зграде
Статусне промјене (спајање, раздвајање) ЗЕВ
Брисање заједнице етажних власника зграде из регистра (гашење заједнице)
Откуп стана који је власништво општине Бијељина
Попуна образаца за откуп стана других фирми на основу пуномоћи
Контрола израчунавања откупне цијене стана у складу са Законом.
Увјерење да на подручју општине Бијељина странка није била носилац станарског права ни откупила стан
Продаја грађевинског и пољопривредног земљишта путем лицитације
Куповина грађевинског и пољопривредног земљишта
Закуп земљишта за постављање гараже или закуп гараже и земљишта
Oбликовање грађевинске честице
Исељење из стана државне својине гдје није извршена приватизација
Провођење регулационог плана у поступку експропиријације
Утврђивање међа за узурпиране јавне површине и путеве
Закључивање уговора о закупу стана који је власништво Града Бијељина