Заузимање јавне површине за одлагање и држање грађевинског и другог материјала

Б3_23

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Ђукић
Тел: 055/233-180
E-mail: slavica.djukic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Рационално, планско и неометано коришћење јавних површина.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Одлукa о комуналном реду на подручју општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Прецизирање локације која се жели заузети
Површина која се заузима
Период на који се јавна површина заузима
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија скице градилишта Подносилац захтјева Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (164.50 KB)