Закључење уговора о закупу пословних простора

Б3_26

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Ђукић,
Тел: 055/233-180
E-mail: slavica.djukic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Рационално и економично располагање државном имовином.
Правни основ административног поступка Закон о закупу пословних зграда и просторија, Одлука о провођењу поступка давања у закуп пословног простора у својини општине Бијељина,Закључак Скупштине општине Бијељина, број: 01-013-32-2/07од 26.септембра 2007.године
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Тачна локација пословног простора
Дјелатности која ће се обављати у посл. простору
Период закупа
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Копија рјешења о регистрацији дјелатности (СТР, СУР) Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.50 KB)