Прикључење на колектор кишне канализације

Б3_29

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Стојан Јововић, Шеф Одсјека за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Тел: 055/233-175
E-mail:stojan.jovovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Рјешење се издаје у сврху прикључка сакупљених оборинских вода са манипулативног простора испред стамбено-пословног објекта и кишнице из олука.
Правни основ административног поступка Закон о комуналним дјелатностима,Закон о општем управном поступку, Одлука о водоводу и канализацији на подручју општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 2+5 КМ 5550010000295916 Маркица се купује на шалтеру
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Локација прикључка
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија доказа о власништву Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија  
Копија рјешења о одобрењу за грађење Одјељење за просторно уређење Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева