Сагласност за прикључење на мрежу јавне расвјете

Б3_28

 

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Богдан Тадић
Тел: 055/233-183
E-mail: bogdan.tadic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова за прикључење на мрежу јавне расвјете и утврђивање накнаде за потрошњу ел.енергије за одобрени период.
Правни основ административног поступка Закон о комуналним дјелатностима,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
ЈИБ
Одобрење за рад
Локација прикључења на мрежу јавне расвјете
Период прикључења на јавну расвјету
Број сијалица и инсталисана снага
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења надлежног органа о одобреној дјелатности Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.50 KB)