Захтјев за ревизију и обнављање еколошке дозволе

Б3_54

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Екологија
Контакт подаци надлежног службеника
Суада Поповић
Тел: 055/233-176
E-mail: suada.popovic@grdabijeljina.org
Сврха административног поступка По истеку рока од пет година колико важи еколошка дозвола, подноси се захтјев са потребним документима која су прописана Правилником,прегледа се документација,ако треба траже се додатне информације, ако није дошло до неких измјена у капацитету,дјелатности или мјерењима врши се обнављање еколошке дозволе, обнављање еколошке дозволе
Правни основ административног поступка Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Сл.гласник Републике Српске", бр. 46/11), Одлука о допунама Одлуке о општинскиом административним таксама ("Службени гласник општине Бијељина" бр. 6/12
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
ОАТ-Еколошка такса 60 КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Презиме/Назив фирме
Име/Одговорно лице
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Еколошка дозвола која се обнавља Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Копија  
Извјештај о извршеним мјерењима емисија наложеним у еколошкој дозволи која се обнавља Издаје овлаштени Институт Оригинал  
Записник инспектора за заштиту животне средине Записник од Републичког еколошког инспектора, или Општинског еколошког инспектора Копија  
Изјава одговорног лица,овјерена од органа надлежног за овјеру потписа, на основу члана 5. тачка 4. под в.''Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ''(Сл.гласник РС бр. 46/11) Изјава одговорног лица, овјерена на писарници Административне службе, или другог надлежног органа Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Након 5 година од издавања еколошке дозволе врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (161.50 KB)