Потврда о промјени назива улице

Б3_51

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Драгиша Максимовић
Тел: 055/233-130
E-mail: dragisa.maksimovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Потврда се издаје у сврху одређивања сједишта фирме и регулисања других права.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Одлука о називима тргова и улица у граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 8
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.50 KB)