Сагласност за сјечу стабала на јавној површини

Б3_34

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Горан Спасојевић
Тел: 055/233-176
E-mail:goran.spasojevic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Рјешавање о указаној потреби сјече стабала на јавним површинама након одобрења за прикључак на пут или уређења колског улаза, постављања инсталација, прекопавања јавне површине и др.
Правни основ административног поступка Закон о комуналним дјелатностима Републике Српске,Закон о општем управном поступку, Одлука о подизању, одржавању и заштити зеленила на подручју општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Локација објекта, улица и број к.ч.
Кратко објашњење разлога за сјечу стабла
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија рјешења о одобрењу за грађење Одјељење за просторно уређење Копија  
Рјешење за прикључак на пут или Рјешење о уређењу колског улаза или Рјешење о прекопавању јавне површине Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (165.50 KB)