Упис у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на основу исправе иностраног органа.

Б8_13

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Татјана Николић
Тел: 055/233-120
E-mail: tatjana.nikolic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Упис у МК чињеница рођења, вјенчања или смрти држављана БиХ/РС које су се десиле у иностранству, ради остваривања других права.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама, Упутство о вођењу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме лица које подноси усмени захтјев
Број личне карте и орган који је издао
Име лица које се уписује
Пребивалиште лица које се уписује
Мјесто гдје су се десиле чињенице које се уписују
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о држављанству ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Извод из МК иностраног органа /не старији од 6 мјесеци/ Надлежни инострани орган Оригинал оверена копија  
Увјерење о пребивалишту /не старије од 6 мјесеци/ МУП - Одсјек за лична документа Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Пријава за упис у МКУ на основу исправе иностраног извода (168.50 KB)
  Пријава за упис у МКВ на основу исправе иностраног извода (176.50 KB)
  Пријава за упис у МКР на основу исправе иностраног извода (184.50 KB)