Захтјев за промјену ентитетског држављанства /на основу чл.39.Закона о држављанству РС/

Б8_34

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Оливера Миловановић, Виши стручни сарадник за грађанска стања
Тел: 055/233-458
E-mail: olivera.skoco@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Странка се обраћа писменим захтјевом за промјену ентитетског држављанства ради остваривања личних права у РС
Правни основ административног поступка Закон о држављанству РС чл.39./"Сл.гласник РС" бр.35/99 ,Закон о држављанству БиХ чл.29./"Сл. лист БиХ" бр.4/97/,Закон о матичним књигама чл.21./"Сл.гласник РС" бр.111/09/ ,Закон о опптем управном поступку чл.190. /"Сл. гласник РС" бр.13/02,87/07 и 50/10,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Таксе виших органа власти 1 5КМ на рјешење    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о држављанству ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Извод из МКР ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење о пребивалишту МУП - Одсјек за лична документа Оригинал оверена копија  
Захтјев ГУ БИЈЕЉИНА Standardni obrazac  
Извод из МКВ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (172.50 KB)