Накнадни упис у МКР са подацима о држављанству на основу закона о држављанству Републике БиХ

Б8_12

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Драгана Љубојевић, Шеф одсјека
Тел: 055/233-121
E-mail: dragana.ljubojevic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Уписом у МКР и КД омогућује се рјешавање статуса и остваривање других права.
Правни основ административног поступка Закон о држављанству БиХ,Закон о општем управном поступку, /,Упутство о накнадном упису у МКР лица која су стекла држављанство БиХ у складу са Законом о држављанству БиХ 
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Име и презиме лица које се уписује
Датум и мјесто рођења
ЈМБГ
Раније држављанство
Подаци о родитељима
Правни основ по коме се тражи накнадни упис
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Извод из МКР и МКВ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење о држављанству ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење о пребивалишту /лично или од родитеља/ МУП - Одсјек за лична документа Оригинал оверена копија  
Увјерење да нема уписа у садашњем и ранијим мјестима пребивалишта ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење о држављанству родитеља ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Овјерена копија личног документа МУП - Одсјек за лична документа Оверена копија  
Доказ о држављанству СФРЈ   Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (173.50 KB)