Накнадни упис података о држављанству

Б8_14

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Татјана Николић
Тел: 055/233-120
E-mail: tatjana.nikolic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Рјешавање статуса држављанства БиХ и РС и, на основу тога, остваривање других права.
Правни основ административног поступка Закон о држављанству БиХ,Закон о општем управном поступку,  Упутство о накнадном упису у МКР лица која су стекла држављанство БиХ у складу са Законом о држављанству БиХ 
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Име и презиме лица које се уписује
Датум и мјесто рођења
ЈМБГ
Подаци о родитељима
Правни основ по коме се тражи накнадни упис
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о пребивалишту /лично или од родитеља/ МУП - Одсјек за лична документа Оригинал оверена копија  
Увјерење да нема уписа у садашњем и ранијим мјестима пребивалишта ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење о држављанству родитеља ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Овјерена копија личног документа МУП - Одсјек за лична документа Оверена копија  
Извод из МКР ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (174.00 KB)