Провјера података из МКР и КД ради издавања личних докумената

Б8_7

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Цвијета Лазић,
Тел: 055/233-120
E-mail: cvijeta.lazic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Да се изврши провјера података из МКР и КД који су дати при подношењу захтјева за издавање путне исправе.
Правни основ административног поступка Упутство о начину електронске провјере података
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Подаци о подносиоцу захтјева
Име и презиме лица за које се провјера врши
Име једног родитеља лица за које се провјера врши
Датум и мјесто рођења
ЈМБГ
Мјесто уписа у МКР, редни број, година и правни основ уписа
Редни број и датум уписа у КД и правни основ
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 3
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева