Редовни упис у МКУ

Б8_3

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Радмила Деспотовић
Тел: 055/233-120
E-mail: radmila.despotovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Вођење евиденције о умрлим лицима, престанак права и обавеза за умрлог и остваривање насљедних права.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама, Закон о општем управном поступку,  Упутство о вођењу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
 
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Потврда о смрти ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Оригинал  
Извод из МКР или извод из МКВ за умрлог /не старији од 6 мјесеци/ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Лична карта умрлог на увид МУП - Одсјек за лична документа На увид  
Личне карте пријавитеља на увид МУП - Одсјек за лична документа На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
   
   Документи


  Преузимање захтјева (165.00 KB)