Захтјев за увид у матичну књигу и списе на основу којих је извршен упис у МК

Б8_35

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Радмила Деспотовић
Тел: 055/233-120
E-mail: radmila.despotovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Странка се обраћа писменим захтјевом и тражи одобрење за вршење увида у МК из личних разлога. Обезбеђење увида се одобрава уколико за то постоје оправдани разлози.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама чл.50. и 51. /"Сл.гласник РС "бр. 111/09/ и Упутство о вођењу матичних књига тачка 185. и 186. /"Сл.гласник РС" бр.55/10/
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 2 5КМ на записник или рјешење    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта МУП - Одсјек за лична документа На увид  
Захтјев ГУ БИЈЕЉИНА Standardni obrazac  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (166.50 KB)