Промјена и допуна података у МК на основу личне изјаве странке

Б8_20

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Татјана Николић,
Тел: 055/233-120
E-mail: tatjana.nikolic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Ажурирање података у МК на основу којих се издају изводи из МК који служе за остваривање одређених права.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама,  Упутство о вођењу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме лица које даје изјаву
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта на увид МУП - Одсјек за лична документа На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева