Поништење дуплих и ненадлежно извршених уписа у МК

Б8_15

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Оливера Миловановић, Виши стручни сарадник за грађанска стања
Тел: 055/233-458
E-mail: olivera.skoco@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Уредна и законски прописана евиденција МК.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о матичним књигама, /,Упутство о вођњу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Подаци о првом упису
Подаци о другом упису
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Извод из МК првог уписа ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Извод из МК другог уписа ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (167.00 KB)