Накнадни упис у МКВ

Б8_10

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Оливера Миловановић, Виши стручни сарадник за грађанска стања
Тел: 055/233-458
E-mail: olivera.skoco@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Упис чињенице вјенчања и добијање извода из МКВ ради остваривања неких других права.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Име и презиме женика
Име и презиме невјесте
Датум и мјесто рођења женика
Датум и мјесто рођења невјесте
Националност оба супружника
Вјероисповјест оба супружника
Име и презиме родитеља оба супружника
Датум и мјесто закључења брака
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Извод из МКР за оба супружника ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење СПЦ да су књиге уништене у току рата СПЦ Оригинал оверена копија  
Увјерење да нема уписа у МКВ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерења о држављанству оба супружника ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Изјава два свједока ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Извод из МКР најстаријег дјетета ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (169.00 KB)