Издавање увјерења из МК по члану 159. ЗУП-а

Б8_6

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Цвијета Лазић
Тел: 055/233-120
E-mail: cvijeta.lazic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Регулисање права подносилаца захтјева на основу доказа/увјерења из матичних евиденција.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама,Закон о општем управном поступку, Упутство о вођењу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
/
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме лица за које се увјерење издаје
Име једног родитеља лица за које се издаје увјерење
Датум рођења лица за које се издаје увјерење
Име и презиме лица које преузима увјерење
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта лица које преузима увјерење МУП - Одсјек за лична документа На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.50 KB)