Накнадни упис у МКУ

Б8_11

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Оливера Миловановић, Виши стручни сарадник за грађанска стања
Тел: 055/233-458
E-mail: olivera.skoco@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Удовољење захтјеву странке и уписивање у МКУ ради даљег остваривања права и обавеза и тачне евиденције у МК.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама,Закон о општем управном поступку, /,Упутство о вођeњу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Име и презиме умрлог
Датум и мјесто смрти
Датум и мјесто рођења умрлог
ЈМБГ умрлог
Националност
Вјероисповјест
Брачно стање умрлог
Име и презиме супружника
Име и презиме оца и мајке умрлог
Мјесто сахране
Назив гробља
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Доказ о смрти Дом здравља Бијељина или вјерска институција Оригинал оверена копија  
Извод из МКВ или извод из МКР ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење да нема уписа у МКУ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (167.50 KB)