Накнадни упис у МКР

Б8_9

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Оливера Миловановић, Виши стручни сарадник за грађанска стања 
Тел: 055/233-458
E-mail: olivera.skoco@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Упис у основну матичну евиденцију ради добијања јавне исправе-доказа о идентитету у правном промету и служи за остваривање осталих права грађана.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама, Закон о општем управном поступку, Упутство о вођењу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Име и презиме дјетета
Датум и мјесто рођења дјетета
Подаци о родитељима
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о држављанству за родитеље /не старије од 6 мјесеци/ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Доказ о рођењу ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Оригинал оверена копија  
Вјенчани лист родитеља или родни лист мајке ако родитељи нису у браку ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење да нема уписа у МКР ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (168.00 KB)