Издавање извода из матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих

Б8_4

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Јелена Вељковић,
Тел: 055/233-120
E-mail: jelena.veljkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Остваривање других права подносилаца захтјева на основу извода из матичних књига.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама, Закон о општем управном поступку,  Упутство о вођењу матичних књига, Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига, извода из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
 
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта лица које преузима извод МУП - Одсјек за лична документа На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева