Редовни упис у МКР

Б8_1

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Љиљана Јовић,
Тел: 055/233-120
E-mail:
Сврха административног поступка Уписом у МКР стичу се услови за остваривање уставом и законом гарантованих права.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама,Закон о општем управном поступку,Закон о личном имену,Упутство о вођењу матичних књига, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Пријава о рођењу ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Оригинал  
Извод из МКВ родитеља или извод из МКР за мајку /не старији од 6 мјесеци/ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење о држављанству за родитеље /не старије од 6 мјесеци/ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Личне карте родитеља на увид МУП - Одсјек за лична документа На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (80.11 KB)