Одобрење за излазак матичара на терен ради обављања вјенчања

Б8_17

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Радмила Деспотовић
Тел: 055/233-120
E-mail: radmila.despotovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Закључење брака ван службених просторија, када за то постоје оправдани разлози.
Правни основ административног поступка Пoродични закон,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Општинска / градска накнада 1 200KM    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Име и презиме младенаца
Вријеме и мјесто вјенчања
Разлог за излазак на терен
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Доказ о уплати накнаде Пошта, банка Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (165.50 KB)