Одобрење за закључење брака по пуномоћнику

Б8_16

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Оливера Миловановић, Виши стручни сарадник за грађанска стања
Тел: 055/233-458
E-mail: olivera.skoco@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Удовољење захтјеву странке и остварење права на закључење брака када један од супружника оправдано не може присуствовати вјенчању.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Породични закон
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Подаци о будућим супружницима
Разлог спријечености једног од супружника да присуствује вјенчању
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о слободном брачном стању будућих супружника ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Извод из МКР за оба супружника ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерења о држављанству оба супружника ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Овјерена пуномоћ НОТАР Оригинал  
Доказ о спречености супружника да присуствује вјенчању ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (169.00 KB)