Увјерење о држављанству

Б8_5

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Татјана Николић,
Тел: 055/233-120
E-mail:
Сврха административног поступка Регулисање других права на основу доказа о држављанству.
Правни основ административног поступка Закон о држављанству РС,Закон о општем управном поступку,Закон о матичним књигама,Упутство о начину вођења евиденције о држављанству и начину издавања увјерења о држављанству,Правилник о облику обрасца увјерења о држављанству, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме лица за које се увјерење издаје
Име једног родитеља лица за које се издаје увјерење
Датум рођења лица за које се издаје увјерење
Име и презиме лица које преузима увјерење
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта лица које преузима увјерење МУП - Одсјек за лична документа На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева