Редовни упис у МКВ

Б8_2

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Татјана Николић
Тел: 055/233-120
E-mail: tatjana.nikolic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Вођење евиденције о закљученом браку и остваривање права која произилазе из тог статуса.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама, Закон о личном имену, Породични закон,Упутство о вођењу матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 2+5KM    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Извод из МКВ родитеља или извод из МКР за младенце /не старији од 6 мјесеци/ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење о слободном брачном стању будућих супружника ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Увјерење о држављанству за младенце /не старије од 6 мјесеци/ ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Личне карте младенаца или други документ за идентификацију МУП - Одсјек за лична документа На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (178.00 KB)