Финансирање набавке сензора за мјерење глукозе у крви

Б5_31

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, породичну и дјечију заштиту, пронаталитетну политику и младе 
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање 
Контакт подаци надлежног службеника
Радмила Ашћерић
Тел: 055/233-168
E-mail: radmila.asceric@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Финансирање набавке сензора за безболно и континуирано мјерење глукозе у крви на које имају права лица до 18 до 35 година која су обољела од дијабетес тип 1. Особе лично подносе захтјев. Сви који поднесу захтјев морају имати адресу пребивалишта на подручју Града Бијељина а најмање у трајању од годину дана. О поднесеном захтјеву Градоначелник одлучује закључком уз претходно добијено мишљење Одјељења за друштвене дијелатности. Ова помоћ се једнократно исплаћује.
Правни основ административног поступка Одлука о финансирању набавке сензора за безболно и континуирано мјерење глукозе у крви("Службени гласник града Бијељина", бр. 5/23)
Такса / накнада коју је потребно уплатити ----
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име
Презиме
ЈМБГ
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Фотокопија са оригиналом на увид  
Лична карта МУП Фотокопија овјерена  
Увјерење о кретању ЦИПС - МУП Оригинал  
Број текућег рачуна Банка у којој је отворен рачун Фотокопија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 7
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (141.99 KB)