Утврђивање права на једнократну новчану помоћ пензионерима

Б5_30

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Бобан Станкић,
Тел: 055/233-154
E-mail: boban.stankic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Помоћ пензионерима који примају најнижу пензију Фонда ПИО Републике Српске
Правни основ административног поступка "Одлука о условима, начину и поступку додјеле средстава једнократне новчане помоћи пензионерима са подручја Града Бијељина који примају најнижу пензију Фонда ПИО РС, Службени гласник Града Бијељина бр. 24/21 од 21.10.2021.год", Одлука о буџету Града Бијељина, Службени гласник Града Бијељина бр. 8/21 
Такса / накнада коју је потребно уплатити -
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име
Презиме
ЈМБ
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена изјава да нема других примања изузев пензије од Фонда Пио РС Подносилац Оригинал  
Чек од пензије за претходни мјесец  Фонд ПИО РС Копија  
Копија текућег рачуна Банка Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 7
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (229.02 KB)