Утврђивање права на стипендирање студената

Б5_15

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Александар Стефановић,
Тел: 055/233-168
E-mail: aleksandar.stefanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање постизања бољих резултата у учењу и раду кроз награђивање у виду стипендија и једнократних новчаних награда.
Правни основ административног поступка Закон о ученичком и студентском стандарду, Одлука о стипендирању и награђивању ученика и студената,Правилник о критеријумима и поступку за стипенд. студ. и уч., финан. научно-истраж. рада и награђивању ученика и наставника, 
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Контакт телефон
Назив високошколске установе и сједиште
Одсјек-образовни профил и година студија
Постигнута просјечна оцјена током студија
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о држављанству ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Извод из МКР ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Увјерење о статусу редовног студента Факултет Оригинал и копија  
Увјерење о просјеку оцјена током студирања Факултет Оригинал оверена копија  
Овјерена копија увјерења о пребивалишту ИДДЕЕА Оверена копија  
Дјеца погинулих бораца ВРС, увјерење о погибији (Овјерена копија) Одјељење за бор. Инв. заштиту или надлежан орган Оверена копија  
За дјецу без оба родитеља, извод из матичне књиге умрлих ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Припадници конс. народа и остали- извод из матич. књиге рођених са податком о националности ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Социјални случајеви-анамнезу Центра за социјални рад Центар за социјални рад Оригинал  
Овјерена изјава да није корисник стипендије другог органа Подносилац захтјева Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (166.50 KB)