Додјела стипендија ученицима - категорија дјеце са посебним потребама

Б5_24

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Александар Стефановић,
Тел: 055/233-168
E-mail:
Сврха административног поступка Ученици, односно њихови родитељи/старатељи подносе захтјев за додјелу стипендије са осталом траженом документацијом након чега начелник општине доноси рјешење и закључује уговор са добитницима стипендије.На овај начин општина помаже дјеци са посебним потребама да се образују и припреме за рад .
Правни основ административног поступка Одлука о стипендирању и награђивању ученика ("службени гласник општине Бијељина", број 14/06); Правилник о критеријумима и поступку за стипендирање студената, ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника ("Службени гласник општине Бијељина" број 21/06, 27/07 и 22/09)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Презиме и име родитеља/ старатеља
ЈМБ родитеља/старатеља
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Име и презиме дјетета/ученика
Назив школе/установе коју похађа
Разред
Врста ометености
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење Центра за социјални рад о разврставању и остваривању права у области образовања Центар за социјални рад Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева