Додјела стипендија ученицима - категорија дјеце са посебним потребама

Б5_24

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Александар Стефановић
Тел: 055/233-168
E-mail: aleksandar.stefanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Ученици, односно њихови родитељи/старатељи подносе захтјев за додјелу стипендије са осталом траженом документацијом након чега начелник општине доноси рјешење и закључује уговор са добитницима стипендије.На овај начин општина помаже дјеци са посебним потребама да се образују и припреме за рад .
Правни основ административног поступка Одлука о стипендирању и награђивању ученика ("службени гласник општине Бијељина", број 14/06); Правилник о критеријумима и поступку за стипендирање студената, ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника ("Службени гласник општине Бијељина" број 21/06, 27/07 и 22/09)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Презиме и име родитеља/ старатеља
ЈМБ родитеља/старатеља
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Име и презиме дјетета/ученика
Назив школе/установе коју похађа
Разред
Врста ометености
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење Центра за социјални рад о разврставању и остваривању права у области образовања Центар за социјални рад Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (166.00 KB)