Упис у регистар омладинских организација

Б5_7

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
 
Тел: 055/233-167
E-mail: 
Сврха административног поступка Евидентирање омладинских организација које дјелују на подручју општине Бијељина.
Правни основ административног поступка Закон о омладинском организовању Републике Српске, Правилник о упису у регистар омладинских организација и других облика омладинског организовања у РС, Правилник о упису у регистар омладинских организација и других облика омладинског организовања у општини Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив организације
Адреса
Сједиште
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија рјешења о упису у судски регистар Основни суд Оверена копија  
Овјерена копија ЈИБ-а Пореска управа Бијељина Оверена копија  
Копија статута или измјене статута Омл организација Копија  
Копија списка чланова органа управљања Омл организација Копија  
Копија листе оснивача Омл организација Копија  
Оснивачки акт или уговор о удруживању   Копија  
Одлука о давању овлашћења за заступање и представљање   Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 7
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјеваДокументи


  Преузимање захтјева (163.00 KB)