Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту

Листа административних поступака


Додјела стипендија ученицима генерације основне школе и средње школе
Утврђивање права на финансирање научноистраживачких радова-магистарски рад/докторска теза
Додјела стипендија ученицима - категорија дјеце са посебним потребама
Утврђивање испуњености услова за почетак рада центара за игру и дружење дјеце
Упис у регистар омладинских организација
Увјерење о статусу стипендисте
Утврђивање права на финансирање предшколског васпитања и образовања
Утврђивање права на средства за материјалне трошкове средњих школа
Утврђивање права на стипендирање студената
Утврђивање права на финансирање из области омладинског организовања
Утврђивање права на финансирање пројеката
Утврђивање права на суфинансирање материјалних трошкова НВО
Утврђивање права на додјелу статуса и расподјелу средстава удружењима од јавног интереса за Град Бијељину
Субвенција родитељима/старатељима за новорођено дијете
Утврђивање права на финансирање и суфинансирање пројеката НВО
Утврђивање права на једнократну новчану помоћ пензионерима
Финансирање набавке сензора за мјерење глукозе у крви