Утврђивање права на суфинансирање материјалних трошкова НВО

Б5_11

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика; Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Љубица Млађеновић
Тел: 055/233-154
E-mail: ljubica.mladjenovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање удружењима грађана особа са инвалидитетом дјелимично финансирање материјалних трошкова
Правни основ административног поступка Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске, Одлука о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима грађана на подручју општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив удружења
Сједиште
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења о упису у судски регистар Надлежни суд Копија  
Копија идентификационог броја (ЈИБ) Пореска управа Бијељина Копија  
План и програм рада Организација (подносилац захтјева) Оригинал  
Финансијски и текстуални извјештај о раду Организација (подносилац захтјева) Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (160.50 KB)