Додјела стипендија ученицима генерације основне школе и средње школе

Б5_23

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Александар Стефановић
Тел: 055/233-168
E-mail: aleksandar.stefanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Ученици достављају диплому о избору ученика генерације са осталом траженом документацијом након чега слиједи рјешење начелника и уговор о стипендирању. На овај начин општина помаже у наставку школовања ученицима који су се истакли у учењу кроз основну и средњу школу.
Правни основ административног поступка Одлука о стипендирању и награђивању ученика ("службени гласник општине Бијељина", број 14/06); Правилник о критеријумима и поступку за стипендирање студената, ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника ("Службени гласник општине Бијељина" број 21/06, 27/07 и 22/09)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Презиме и име ученика/родитеља/ старатеља
Име родитеља/старатеља
ЈМБ
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Назив школе у којој је проглашен учеником генерације
занимање/образовни профил
Сједиште школе/факултета
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о држављанству ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Извод из МКР ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Одлука наставничког вијећа или диплома о избору ученика генерације Основна школа/средња школа Оверена копија  
Потврда-увјерење о упису у средњу школу/факултет и статусу редовног ученика/студента Средња школа/факултет Оригинал  
Обавјештење о сталном мјесту пребивалишта МУП Оверена копија  
Рјешење о старатељству МУП Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (165.00 KB)