Утврђивање испуњености услова за почетак рада центара за игру и дружење дјеце

Б5_26

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Гордана Антић
Тел: 055/233-168
E-mail: gordana.antic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Утврђивање испуњености услова за почетак рада центара за игру и дружење дјеце и омогућавања грађанима остваривање потреба и интереса у овој области
Правни основ административног поступка Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број:1/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска административна такса на рјешење 5 KM    
Потребне информације при предавању захтјева
 
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о регистрацији Основни суд Бијељина Оверена копија  
Потврда о регистрацији Пореска управа Бијељина Оверена копија  
Одобрење за употребу за објекат у коме се обавља дјелатност Надлежни орган општинске управе Копија  
Диплома о стручнок оспособљености запослених за рад са дјецом предшколског узраста Надлежна образовна институција Оверена копија  
Општинска административна такса - Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.50 KB)