Утврђивање права на финансирање и суфинансирање пројеката НВО

Б5_10

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Љубица Млађеновић,
Тел: 055/233-154
E-mail: ljubica.mladjenovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Реализација најбољих пројеката удружења грађана и повезивање са локалном заједницом.
Правни основ административног поступка Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске, /, /, /, /, /,Одлука о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима грађана на подручју општине Бијељина, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив удружења
Адреса
Сједиште
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења о упису у судски регистар Надлежни суд Копија  
Копија идентификационог броја (ЈИБ) Пореска управа Бијељина Копија  
Пројекат Удружење које конкурише Оригинал  
Кратак опис организацијеса подацима о претходно реализованим пројектима Удружење које конкурише Оригинал  
Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат/ програм који се кандидује за суфинансирање из буџета општине Бијељина(ако жели суфинансирање) Удружење које конкурише Оригинал  
Доказ о учешћу више партнерских организација у реализацији пројекта који се кандидује ( ако их има) Удружење које конкурише Оригинал  
Изјава овлашћеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат или дио пројекта којим аплицира на јавни оглас Удружење које конкурише Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 45
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева