Утврђивање права на финансирање и суфинансирање пројеката НВО

Б5_10

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Милица Ступар,
Тел: 055/233-154
E-mail: milica.stupar@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана од значаја за локалну заједницу. Средства се додјељују на основу спроведеног јавног огласа.
Правни основ административног поступка Закон о удружењима и фондацијама РС ("Службени гласник Републике Српске", број: 52/01 и 42/05), Одлука о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 22/14 и 3/16) и Споразум о сарадњи измјеђу Општине Бијељина и невладиних/непрофитних организација на подручју општине Бијељина (из 2010. године)
Такса / накнада коју је потребно уплатити /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив удружења
Контакт особа
Сједиште и адреса удружења
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о упису у регистар удружења у Босни и Херцеговини, односно у Републици Српској

На нивоу РС - Основни суд

На нивоу Бих - Министарство правде БиХ
Овјерена копија  
Идентификациони број из регистра пословних субјеката Пореска управа Бијељина Овјерена копија  
Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима Удружење које конкурише Оригинал  
Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава Удружење које конкурише Оригинал  
Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат ако тражи суфинансирање Удружење које конкурише Оригинал  
Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат, или дио пројекта, којим аплицира на јавни оглас  Удружење које конкурише Оригинал  
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 70 ДАНА због: трајања јавног огласа (21 дан), рад комисије и утврђивање ранг листе (30 дана од дана истека јавног огласа), приговор на ранг листу (5 дана) и одговор на приговор (15 дана) што је прописано Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 22/14 и 3/16) 
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  Документи


  Zahtjev za finansiranje i sufinansiranje NVO (170.00 KB)
  Obrazac za kandidovanje projekta (190.50 KB)
  Obrazac za sufinansiranje projekta (138.13 KB)