Утврђивање права на финансирање пројеката

Б5_18

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика; Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
 
Тел: 055/233-167
E-mail: 
Сврха административног поступка Смањење броја овисника од великог броја болести овисности.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи, Одлука о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте борбе против штетних утицаја организацијама и удружењима на подручју општине Бијељина.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив организације
Адреса
Сједиште
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Пројекат Удружење које конкурише Оригинал  
Копија рјешења о упису у судски регистар Основни суд Бијељина Копија  
Копија идентификационог броја (ЈИБ) Пореска управа Бијељина Копија  
Доказ о суфинансирању Партнерска организација Оригинал  
Изјава овлаштеног лица да нису добијена средства од другог донатора Организација (подносилац захтјева) Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.00 KB)