Утврђивање права на финансирање из области омладинског организовања

Б5_17

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
 
Тел: 055/233-167
 
Сврха административног поступка Развијање креативности код младих и њихово укључивање у друштвене токове.
Правни основ административног поступка Закон о омладинском организовању, Одлука о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама и удружењима на подручју општине Бијељина.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив организације
Адреса
Сједиште
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија ЈИБ-а Пореска управа Бијељина Копија  
Пројекат Удружење које конкурише Оригинал  
Копија рјешења о упису у судски регистар Основни суд Бијељина Копија  
Изјава овлаштеног лица да нису добијена средства од другог донатора Организација (подносилац захтјева) Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (162.00 KB)